شنبه 26 مهر‌ماه سال 1382

گل سنگم.

دوستان عزیز امیدوارم که حـال همتون خوب باشـه. من دارم رو آهـنگ گل سنگم کار میکنم و اگر خدا بخواد تا آخر این ماه و یا ۱ هفته دیگش حاضر میشه.
فقط خواستم این خبر رو داده باشم و این موضوع رو هم بگم کـه آهنـگ Gigi D`Agostino رو چند تا از دوسـتـان خــوب من دارن رو شـعرش کار میکنن که اگر موفقیت آمیز باشه بهتـون این قول رو میدیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم به امید خدا یه کاری میکنیم کارستون.
حتماْ منتظر خبرهای بعدی باشید.

امیر بهادر خوارزمی.