یکشنبه 6 مهر‌ماه سال 1382

بیاید این آهنگ رو با همکاری همدیگه بسازیم!

چند وقت پیش که داشتــم آهنگ La Passion از Gigi D'Agostino رو گوش میدادم یه لحظه زد بـه سـرم که این یـکی رو هـم بازسـازی کنـم منتـــها میخـوام فارسـی روش بخـونـم ولی شعرش رو نمیدونستم چی کار کنم این بود که تصمیم گرفتم از شما عزیزان کمک بگیرم.
عزیزان من خواهـش میکنم هر کس که این آهنگ رو شـنیده و احسـاس میـکنه که از پـس گفتن شعر فارسی برای این آهنـگ بر میاد ؛ حتماْ یه تماسـی با مـن برقرار کنه که هـر چـه سریعتر کار رو شروع کنیم و به امید خدا یه کاری کنیم کارستون.

امیر بهادر خوارزمی.