چهارشنبه 2 مهر‌ماه سال 1382

آهنگ بعدی؟

عزیـزان آهنگ بعـدی که میخوام بازسـازی کـنـم آهنـگ - گل سنگم - از بانـوی ارزشمنـد و بــزرگ موسـیقی ایـران زنده یاد خانـم هایـده هسـت. البته در حـال حاضر ۱ ماه هست کـه کار روی ایـن آهنگ رو شروع کردم ولـی با توجه بـه اینکه نظـرات شـما عـزیزان خیلـی مـهم هست میخواستم نظرات شما رو بدونم.
این آهنگ ممکن ؛ اگر مشکلی پیش نیاد ؛ تا آخر مهر مـاه به پایـان برسه. خوشـحال میـشم اگر شمـا عزیـزان نظراتتـون رو در رابـطه با اینـکه اگر ایـن آهنـگ چجـوری تنـظیم بشـه بهتــره و یـا چه صـداهایی تو آهنـگ باشه یا نبـاشه بهتره و از این قبیل مسائـل بفرماید تا من این پیشنهادات رو حتی المقدور تا جـایی که امکانش باشه در این آهنگ اعمال کنم که مورد مقبول شمـا دوستـان واقع بشه.
منتظر نظراتتون چه در Group و چه در Weblog هستم.

امیر بهادر خوارزمی.