جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1382

تو این زمونه عشق نمیمونه

آهنــگ تو ایـن زمــونه یـا بـه عبارتــی رسم زمونه آمــاده شــد و در حاــل حــاضر در Group  قابــل Download میباشد. همچنین تا ۲ روز دیگه در Mp3.com هم آهنگ قابل Download خواهد بود.
من مشتاقانه منتظر دیدن نظرات شما عزیزان چه در Group و چه در Weblog هستم. مـــمـنون و متشکر از همکاری شما عزیزان خدانگهدار.

امیر بهادر خوارزمی.